Measurepolis sulautui osaksi Kajaanin Ammattikorkeakoulua

10.8.2016, 12:59 - Jenna Stenroos

Kajaanin pitkäjänteinen panostaminen mittaustekniikan ja teknologialähtöisen liiketoiminnan kehittämiseen otti uuden askeleen, kun Measurepolis Development Oy sulautui 1.8.2016 alkaen osaksi Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:tä.

Fuusiossa tavoitellaan paitsi kaupungin konsernirakenteen yksinkertaistamista, myös ennen kaikkea vahvistuvaa kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta teknologiaosaamisen kehittämisessä ja uudistamisessa. Fuusiossa Kajaanin ammattikorkeakoulun valitsemat strategiset kehityksen painopisteet saavat tuekseen vahvaa toimialaosaamista Measurepoliksen tärkeimmiltä toimialoilta biotaloudesta, teollisuus-, ympäristö- ja yhdyskuntavesien käsittelystä ja kaivannaisteollisuuden ympäristönhallinnasta. Samalla tiivistämme voimavaroja uusiin teknologiaratkaisuihin tähtäävien kansallisten ja kansainvälisten kehityshankkeiden ja niistä syntyvien liiketoimintaketjujen vauhdittamisessa.

Measurepolis Development Oy:n henkilöstö siirtyi fuusiossa kokonaisuudessaan Kajaanin ammattikorkeakoulun TKI- palvelujen työntekijöiksi vahvistamaan tutkimuslaitoksista koostuvaa CEMIS-yhteisöä. Työtilat löytyvät jatkossa KAMK Oy:n kampukselta Vimpelinlaaksosta, mutta toiminnan fokus säilyy edelleen alueen teknologialähtöistä liiketoimintaa tukevana ja Measurepolis-brändi säilyy käytössä.

Measurepolis-nimeä alettiin käyttää kajaanilaisen mittaustekniikan osaamisen markkinoinnissa vuonna 2003, kun Kajaani sai ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti tunnustetun aseman mittaustekniikan osaamiskeskuksena. Toiminta yhtiöitettiin vuonna 2009, jolloin perustettiin Kajaanin kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö Measurepolis Development Oy. Haluamme jälleen olla edelläkävijöitä ja järjestää toiminnan rakenteet siten, että pystymme yhdessä toimimaan ja kehittymään mahdollisimman vahvana kainuulaisena yhteisönä.