Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi fossiilisen polttoaineen jakelun päästökaupasta

17.5.2024, 14:32 - eeppo

Kaasuautoilijat ry Kaivosteollisuus ry Kalatalouden keskusliitto Kaupan keskusliitto KKL ry Kemianteollisuus ry