Kittilän kaivos sai ympäristösertifikaatin

19.2.2015, 09:46 - ProKaivos

International Cyanide Management Institute (ICMI) on myöntänyt Agnico Eaglen Kittilän kaivokselle kansainvälisen syanidinhallintasertifikaatin ensimmäisenä Agnico Eaglen kaivoksista.

International Cyanide Management Code on teollisuuden aloitteesta syntynyt vapaaehtoinen kansainvälinen syanidin käsittelyä koskeva säännöstö, jolla pyritään varmistamaan syanidin käytön turvallisuus kultakaivoksilla. Sen vaatimukset ovat lainsäädäntöä tiukemmat ja täydentävät niitä ja muita käytössä olevia käytäntöjä ja vaatimuksia. ICMC-sertifikaatin saamiseksi tulee syanidin käytön lisäksi sertifioida myös sen valmistus ja kuljetus. Sertifiointi on uusittava kolmen vuoden välein.

Riippumaton ulkopuolinen auditoija Golder Associates (UK) Ltd auditoi Kittilän kaivoksen syanidin käsittelyn kesällä 2014. Syanidin kuljetusreitin Kemin satamasta Kittilän kaivokselle auditoi LULU Intelligent Organisation. International Cyanide Management Institute katsoi auditointitulosten vastaavan täysin ICMC:n vaatimuksia ja myönsi sertifikaatin 18.2.2015.

”ICMC:n vaatimusten täyttäminen on yksi osa vastuullista kaivostoimintaa, johon Kittilän kaivos on sitoutunut. Vastuullisuuteen kuuluu ympäristöstä, turvallisuudesta, omasta henkilöstöstä ja ympäröivästä yhteisöstä huolehtiminen,” sanoo Agnico Eagle Finland Oy:n varatoimitusjohtaja Seppo Voutilainen.

Englanninkielinen auditointiraportti ja ICMI:n tiedote Kittilän kaivoksen sertifioinnista ovat luettavissa ICMI:n verkkosivuilta.