Kittilän kaivos on tuottanut miljoona unssia kultaa

14.4.2016, 09:14 - ProKaivos

Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivos saavutti uuden virstanpylvään 1. helmikuuta 2016, kun se tuotti miljoonannen kultaunssinsa.

”Miljoonan kultaunssin tuottaminen on historiallinen ja merkittävä saavutus Kittilän kaivokselle, ja koko henkilökuntamme on ylpeä siitä”, sanoo Agnico Eagle Finland Oy:n toimitusjohtaja Ingmar Haga.

Kittilän kaivos on Euroopan suurin kullantuottaja. Kaivoksen rakentaminen alkoi vuonna 2006, ja ensimmäinen kultaharkko valettiin 14. tammikuuta 2009.  Agnico Eagle Finland Oy on kanadalaisen kultakaivosyhtiön Agnico Eagle Mines Limitedin tytäryhtiö. Agnico Eagle Mines on tuottanut jalometalleja vuodesta 1957 saakka.

Kittilän kaivos työllistää ympärivuotisesti yli 400 omaa työntekijää ja noin 300 urakoitsijoiden työntekijää. Noin 55 % työntekijöistä asuu Kittilässä ja yli 90 % Lapissa.

Kittilän kaivoksen historiaa

Kittilän kaivoksen tarina alkoi vuonna 1986, jolloin Kittilän kirkonkylän ja Pokan välisellä tiellä tehtiin korjaustöitä ja kallioleikkauksen räjäytyksen jälkeen löytyi kivi, joka sisälsi silminnähden karkeaa kultaa. Silloinen Geologinen tutkimuslaitos ryhtyi selvittämään mahdollista esiintymää.

Vuonna 1998 kauppa- ja teollisuusministeriö myi valtauksen ruotsalaiselle junioriyhtiölle Riddarhyttan Resources Ab:lle, joka jatkoi alueen tutkimista. Keväällä 2002 Agnico Eagle Mines kiinnostui esiintymästä ja vuoteen 2005 mennessä se oli hankkinut omistukseensa koko Riddarhyttanin osakekannan. Kaivoksen kannattavuusselvitys valmistui kesäkuussa 2006 ja kaivoksen rakentaminen alkoi välittömästi.

Ensimmäinen kultaharkko valettiin Kittilän kaivoksen rikastamolla 14. tammikuuta 2009, ja kaupalliseen tuotantoon päästiin saman vuoden keväällä. Aluksi malmia louhittiin kahdesta avolouhoksesta, kunnes avolouhinta päättyi marraskuussa 2012. Nyt malmia louhitaan pelkästään maanalaisesta kaivoksesta.

Vuoden 2014 lopulla valmistui rikastamon laajennus. Tämänhetkiset malmivarat ovat 4,4 miljoonaa unssia kultaa. Nykyisillä malmivaroilla ja tuotantomäärillä kaivoksen odotetaan toimivan vuoteen 2035 saakka.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Ingmar Haga, puh. 040 700 3518, ingmar.haga@agnicoeagle.com

Kaivoksen johtaja Mikko Korteniemi, puh. 040 743 4191, mikko.korteniemi@agnicoeagle.com