Kevitsa hakee päägeologia

23.3.2015, 12:14 - ProKaivos

FQM Kevitsa Mining Oy harjoittaa kaivostoimintaa Kevitsan nikkeli-kuparikaivoksella Sodankylässä. Tuotanto tapahtuu perinteisellä avolouhintamentelmällä, jossa käytetään sähkökäyttöisiä lastauskoneita ja poravaunuja sekä diesel-sähköisiä louhosautoja. Kaivoksen tuotantoa on suunniteltu laajennettavaksi lähivuosien aikana 7 miljoonasta 9 miljoonaan malmitonniin vuodessa.

Haemme nyt palvelukseemme kokenutta päägeologia vastaamaan geologisesta näytteenotosta, malmiarvioista sekä malmin ja sivukiven erottelusta louhinnan aikana turvallisella, ympäristöä säästävällä ja kustannustehokkaalla tavalla. Avainasemassa on johtaa ja ohjata kattavaa geometallurgista ore control –prosessia, jossa yhdistyvät kaivossuunnittelun ja tuotannon ohjauksessa tarvittavat geologiset ja rikastustekniset tiedot ja joka tukee rikastamon jatkuvaa ja vakaata suorituskykyä. Päägeologi johtaa kaivoksen geologista ryhmää ja on vastuussa sen hallinnosta ja teknisten toimintamenetelmien kehityksestä samoin kuin kaivoksen ja sen lähialueen mineraalivarantojen kehityksestä. Hän raportoi kaivososaston päällikölle.

Päägeologin vastuualueeseen kuuluvat:

  •  “Turvallisuus ensin” –ajatusmallin esimerkillinen toteuttaminen
  •  Henkilöstöjohtamisen osa-alueet, kuten työtehtävien, työaikojen ja tehokkuuden seuranta
  •  Ore control-, tuotanto- ja reconciliation -toimintojen valvonta ja jatkuva parantaminen
  •  Asiaankuuluvien tuotanto-, urakointi- (kairaus ja näytteiden analysointi) ja investointibudjettien laadinta ja hallinta
  •  Geologisen tietokannan hallinta ja laadunvalvonta
  •  Osallistuminen pitkän ja lyhyen tähtäimen kaivossuunnitteluun tarjoamalla käyttöön siinä tarvittavat geologiset ja malmivarantomallit
  •  Kaivoksen lähialueen mineraalivarantojen kehittäminen mukaanlukien kaikki kairaus- ja porausohjelmat, geologinen kartoitus ja tarvittaessa geokemialliset ja geofysikaaliset tutkimukset
  •  Rikastusprosessin tuki kehittämällä, ottamalla käyttöön ja valvomalla prosesseja, jotka mittaavat ja määrittävät malmin ominaisuuksia, kuten haitallisten mineraalien esiintyminen, mineraaliassosiaatiot ja niiden alueellinen jakaantuminen
  • Geologinen mallinnus, pitoisuusarviot ja niihin liittyvien toimintojen koordinointi. Vuosittain julkaistavat mineraalivarantoarviot perustuvat standardeihin “CIM Standard on Mineral Resourses and reserves – definitions and guidelines” ja “Rules and Policies of the National Instrument NI43-101”
  • Kuukausiraporttien laatiminen
  • Geologiryhmän koulutus, ohjaus ja kehittäminen.

Hakijalta edellytämme:

  • Vähintään 10 vuoden kokemusta em. työtehtäviin sopivista tehtävistä, mistä vähintään viisi vuotta ylemmän toimihenkilötason tuotantotehtävissä
  • Yliopistotason tutkintoa geotieteiden alalta
  • Korkean tason turvallisuus- ja laatuajattelua
  • Kaivostuotantoon soveltuvia teknisiä- ja johtamistaitoja, kuten
  •             o Käytännön kokemus grade control- kenttätöiden hallinnasta
  •             o Oman työn ja urakoinnin yhdistäminen tuotantotavoitteiden saavuttamiseksi
  •             o Toimintasuunnitelmien ja niihin liittyvien budjettien laatiminen
  • Erinomaisia tieteellisiä ja analyyttisia tietoja ja taitoja
  • Hyviä suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja myös englannin kielellä
  • Malmiarviomentelmien, QAQC –käytäntöjen, tietokannan hallinnan ja kaivosuunnitteluohjelmistojen tuntemusta.

Lisäksi arvostamme:

  • Kokemusta toiminnasta nikkeli-kuparikaivoskella
  • Käytännön kokemusta Surpac, Datamine, Datashed ja Snowden Supervisor -ohjelmistoista
  • Kokemusta tai tietotaitoa geostatististen malmiarviomentelmien käytöstä
  • Kokemusta 3D geologisesta mallituksesta tai 3D valokuvaukseen perustuvista kartoitusmenetelmistä
  • Kokemusta XRD –analyyseistä ja niihin liittyvästä tiedonhallinnasta
  • Mineraalivarantoarvioihin liittyvien standardien tuntemusta.

Pyydämme lähettämään avoimen hakemuskirjeesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen rekrytointijärjestelmämme kautta osoitteessa www.fqmcareers.com. Tavoitat henkilöstöhallintomme myös sähköpostitse osoitteesta recruitment_finland@fqml.com.