Kesätyöntekijöitä Boliden Kylylahdelle

10.2.2015, 13:22 - Jenna Stenroos

Kiinnostaako kesätyö Kylylahden kaivoksella tai Luikonlahden rikastamolla?

Boliden Kylylahti on osa ruotsalaista Boliden-konsernia. Boliden on johtava eurooppalainen metallialan yritys, jonka erikoisalaa ovat malminetsintä, kaivostuotanto, sulattotoiminta ja metallien uusiokäyttö. Boliden Kylylahden kaivos sijaitsee Polvijärvellä ja Luikonlahden rikastamo Kaavilla. Päätuotteemme ovat kupari-kultarikaste, jonka jatkojalostus tapahtuu Harjavallassa, sekä sinkkirikaste, joka toimitetaan jatkojalostettavaksi Kokkolaan.

Boliden Kylylahti työllistää urakoitsijat mukaan lukien noin 250 ammattilaista. Palkkaamme vuosittain noin 20 kesätyöntekijää touko-elo/syyskuun väliseksi ajaksi.

Tehtäväkuvaus

Luikonlahdella kesätyötekijämme toimivat pääasiassa prosessinhoitajien kesälomasijaisina sekä kunnossapidossa.  Prosessinhoitajien työt ovat jatkuvaa 3-vuorotyötä, kunnossapidossatyöt ovat keskeytyvää 2-vuorotyötä ja logistiikassa päivätyötä.

Kylylahdella kesätyöntekijämme työskentelevät kesälomasijaisina sekä kaivosmiehinä että kunnossapidossa. Kaivoksemme työt ovat pääasiassa keskeytyvää 2-vuorotyötä.

Kaivosgeologina sijaistat vakituisia kaivosgeologeja ja osallistut Kylylahden maanalaisen kaivoksen tuotantotöihin mielenkiintoisessa ja monipuolisessa kaivosympäristössä. Työsi sisältää muun muassa tuotantoperien kartoitusta, näytteenottoa malmiperistä sekä tuotantokairareikien raportointia. Lisäksi avustat kaivosgeologeja tuotantoreikien suunnittelemisessa.

Malminetsinnän puolella pääset osallistumaan monipuolisiin maasto- ja toimistotöihin. Avustat ja sijaistat Bolidenin malminetsintägeologeja etsintätöihin liittyvien maastotöiden valmistelussa ja suorittamisessa.  Työ sisältää muunmuassa kallioperäkartoitusta, geofysikaalisia maastomittauksia, kairasydänten raportointia, palanäytteenottoa ja maaperänäytteenottoa. Lisäksi työhön kuuluu olennaisena osana olemassa olevan tutkimusaineiston arkistointi ja prosessointi.

Koulutus ja muut vaatimukset

Hakijoiden tulee olla vähintään 18-vuotiaita ja suomenkielen taitoisia. Suosimme hakijoita, jotka opiskelevat tehtäviin liittyvillä aloilla.

Hakemukset

Lähetä sähköinen hakemuksesi nettisivujemme kautta osoitteesta www.boliden.com/fi/Urabolidenissa. Hakuaika päättyy 2.3.2015. Hakemukset käsitellään maaliskuun aikana. Valinnoista ilmoitetaan sähköpostitse.