Keliber Oy:n YVA-ohjelma (Litiumkemiantehdas Kokkola)

10.1.2018, 11:19 - Pekka Suomela

Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioitavana hankkeena on Keliber Oy:n litiumkemiantehtaan toimintojen sijoittuminen Kokkolaan Kokkola Industrial Parkin (KIP) alueelle. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan hankkeen toteuttamisen ja sen toteuttamatta jättämisen vaikutuksia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki, 252/2017) ja asetuksen (YVA-asetus, 277/2017) mukaisesti YVA-menettelyssä.

Lue koko ohjelma täältä.