Markus Ekberg: Kaivosvero kurittaa erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomea

10.12.2014, 16:44 - ProKaivos

Ydinvoimalapäätöksen ohella eduskunta teki perjantaina huomiotta jääneen päätöksen kaivosverosta. Päätös tehtiin verolakeja muuttamalla, mutta tosiasiassa siinä päätettiin kaivosveron voimaantulosta – ja ilman oikeaa keskustelua veron perusteista ja tavoitteista.

Muu teollisuus, mukaan lukien esimerkiksi kasvihuoneviljely ja tietokonekonesalit, maksaa jatkossa huomattavasti pienempää sähköveroa. Vaikutukseltaan kaivosten ylimääräinen sähkövero vastaa usean prosentin ylimääräistä kustannusta, joka kerätään riippumatta yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Kaivosvero kurittaa erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa toimivia kaivoksia.

Kaivosten sähköveron korotus kohdistuu kaivosten suurimpiin energiankuluttajiin eli malmin louhintaan, murskaukseen ja jauhatukseen. Muu rikastus säilyy edelleen ”teollisuutena”, normaalin veron piirissä. Tämä aiheuttaa sen, että samassa rikastamohallissa tulee olemaan eri sähköverokannalla toimivia laitteita. Ohjeistusta ja tulkintaa ei ole saatavana, vaikka laki astuu voimaan ensi vuoden alussa. Silloin mittauspiirien tulee olla jo toiminnassa.

Kaivosteollisuuden siirto kotitaloussähkön korkeamman verotuksen piiriin päätettiin kevään kehysriihessä ilmeisen aatteellisin perustein. Pitäviä perusteluita veronkorotukselle ei ole kuulunut, eikä hankkeelle ole löytynyt julkista poliittista aloitteentekijää. Veronkorotus on omalta osaltaan heikentämässä kaivosteollisuuden toimintaedellytyksiä ja murentamassa investointihalukkuutta Suomeen. Pahimmassa tapauksessa kaivosten sähköveron korotus estää nyt suljettuna olevien tai uusien kaivosten avaamisen.

Useissa medioissa siteerattiin pari viikkoa sitten Suomen amerikkalaisen kauppakamarin johtajaa Matthew Woodia. Hänen mukaansa investointihalukkuus Suomeen on vähentynyt poliittisen epävarmuuden ja poukkoilevien säädöksien sekä byrokratian vuoksi. Kaivosten sähköveron korotus eli kaivosveron yllättävä voimaantulo on malliesimerkki ennakoimattomasta säätelystä.

Lopuksi positiivinen ehdotus: alennetaan teollisuuden ja myös kaivosteollisuuden sähköveroa. Perusteollisuuden kilpailukyky paranee, talous piristyy ja saadaan aikaan ensimmäinen askel kohti Suomi Oy:n sisäistä devalvaatiota. Kyvykkäät poliitikot varmaan löytävät kompensaatioksi vastaavat säästökohteet tai lainaavat edullisella korkotasolla.

Markus Ekberg
Endomines Oy
toimitusjohtaja
Kaivosteollisuus ry:n varapuheenjohtaja

Kirjoitus julkaistu Karjalaisessa 10.12. 2014