”Kaivostoiminta on Suomessa kannattavaa”

25.11.2014, 21:23 - ProKaivos

Dosentti Marjatta Näätänen patisti (HS Mielipide 15. 11.) laskemaan, kuinka paljon Talvivaaran työpaikat maksavat valtiolle. Hänen mukaansa tähänastiset tappiot ovat olleet noin 1,5 miljardia euroa. Talvivaaran tappioiden maksajia ovat kuitenkin muun muassa rahoittajat ja sijoittajat. Valtio on sijoituksistaan huolimatta noin 400 miljoonaa euroa voitolla – kiitos erilaisten verojen.

Kaivostoiminta on ylipäätään kansantaloudellisesti kannattavaa. Ruralia-instituutti on selvittänyt, että esimerkiksi Kevitsan ja Suurikuusikon kaivokset Lapissa työllistävät yli 1 400 ihmistä. Kaivokset kasvattavat vuosittain bruttokansantuotetta yli 240 miljoonaa euroa. Suurikuusikon ja Pyhäsalmen kaivokset olivat molemmat maakuntiensa suurimmat yhteisöveronmaksajat vuonna 2013. Kaivostemme mineraalirikasteita käytetään maamme metallinjalostusteollisuudessa, joka tuottaa joka kahdeksannen vientieuromme.

Talvivaaran kipsisakka-allasvuodoissa lähijärviin pääsi sulfaattia ja nikkeliä. Järvien kerrottiin suolaantuneen lähes meriveden kaltaiseksi.

Media ei kuitenkaan huomannut, että päästöissä ei ollut merivedessä olevaa natriumkloridia eli ruokasuolaa vaan natriumsulfaattia. Vain Talvivaaran lähimmissä pienissä järvissä sulfaattipitoisuudet ylittävät makean veden lajeille määritellyn haitallisuusrajan.

Osa sulfaatista kerrostuu pohjasyvänteisiin, jossa se hapettuessaan tuhoaa pohjaeliöstöä. Vähälle huomiolle jää se, että rannikoiden happamat sulfaattisavikot synnyttävät ympäristömme ylivoimaisesti suurimmat metallipäästöt vesistöihin. Myös maanteiden suolauksen haittavaikutukset ovat merkittävämpiä kuin kaivosten.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan Suomessa on 700 yli 50 hehtaarin järveä, joiden ekologinen tila on ”hyvää huonompi”. Vain 3–5 tapauksessa aiheuttajana on kaivostoiminta. Suomen pinta-alasta alle 0,3 prosenttia on kaivostoiminnan piirissä. Suhteellisuudentaju olisi hyvä palauttaa keskusteluun.

Pekka Lappalainen
diplomi-insinööri, Vantaa
Pekka Mikkola
diplomi-insinööri, Espoo

Kirjoitus julkaistu HS:n mielipidepalstalla 24.11.