Kaivosteollisuus uutiskirje 6/2016

13.10.2016, 16:43 - Jenna Stenroos

Kaivosteollisuus alkaa julkaista uutiskirjeensä myös Prokaivoksessa. Ohessa syyskuun uutiskirje.

                          Uutiskirje Newsletter 6/2016, 29.9.2016 

View this email in your browser

Joni Lukkaroinen aloitti Terrafamen toimitusjohtajana helmikuussa 2016.

Lukkaroinen: Kaikki toiminta perustuu
ympäristö- ja työturvallisuuteen
Terrafamen toimitusjohtajan DI Joni Lukkaroisen mukaan kaiken teollisen toiminnan perusta on työ- ja ympäristöturvallisuus.
.
Missä olet tehnyt uraa ja miksi innostuit kaivosalasta?Olen työskennellyt lähes 30 vuotta kemian- ja metsäteollisuuden johtotehtävissä; Suomessa ja ulkomailla. Ensimmäinen johtajakouluni oli Neste Chemicals, jossa opin avoimen kommunikaation, yhteisten arvojen ja jatkuvan parantamisen voimaan tulosten aikaansaamiseksi. Kun Neste luopui kemianteollisuudesta, siirryin yrityskaupan myötä Dynean palvelukseen; Dynea Finland Oy:n toimitusjohtajaksi ja myöhemmin Euroopan liiketoimintojen johtajaksi.Kemianteollisuudessa vietetyn 19 vuoden jälkeen siirryin Finnforestin vaneriliiketoiminnan johtajaksi. Tässä vaiheessa vanerin tuotanto Suomessa oli kovassa paineessa Venäjälle tehtyjen merkittävien investointien seurauksena. Haasteenamme oli löytää sellainen strategia, jolla korkean osaamisen ja kustannuksien tuotannolla pärjätään kansainvälisillä markkinoilla.Tämä onnistunut muutostyö on antanut ilon tunteita useaan otteeseen niin minulle, kuin muillekin muutosprosessiin osallistuneille.Kuuden Finnforest vuoden jälkeen siirryin Itävaltalaisen Kronochem-konsernin toimitusjohtajaksi ja edelleen Extron-Mecanorin toimitusjohtajaksi.

Kauanko olet ollut kaivosalalla?

Kaivosalalla olen ollut tämän vuoden helmikuusta asti, kun aloitin Terrafame Oy:n toimitusjohtajana Sotkamossa.

Mitä arvostat suurimmaksi saavutukseksesi urallasi?

Rakensimme viidessä vuodessa tyhjästä yli 500 henkeä työllistävän, hyvin kannattavan Venäjän johtavan liimahartsiyrityksen MetaDynean. Kahden tehtaan rakennusprojektit suoriutuivat mallikkaasti. Onnistuneiden rekrytointien ja johtamisjärjestelmän ansiosta yrityksestä tuli arvostettu ja haluttu työnantaja.

Olet työskennellyt metsä- ja kemianteollisuudessa. Mitä toit sieltä mukanasi?

Prosessiteollisuuden lainalaisuudet ovat hyvin samankaltaisia. Työ- ja ympäristöturvallisuus ovat kaiken toiminnan perusta. Hyvä turvallisuuskulttuuri tuo mukanaan jämptin toimintamallin, joka näkyy myös hyvänä tehokkuutena ja työn laatuna.

Sinulla on kokemusta myös ulkomailta.  Mitä toit sieltä tuliaisiksi?

Muutosjohtaminen, jota olen tehnyt suuren osan uraani, on haasteellista. Vieraassa kulttuurissa vaikeuskerroin kasvaa ja oikean sitoutumisen varmistaminen, selkeät tavoitteet ja tiukan seurannan merkitys korostuu. Lisäksi Norjassa, Venäjällä, Englannissa, Saksassa ja Itävallassa vietetyn ajan seurauksena opin arvostamaan suomalaista työmoraalia ja oma-aloitteisuutta.

Miten kaivosalaa pitäisi kehittää?

Alan koulutukseen on tärkeää panostaa jatkuvasti, ammatillisesta koulutuksesta yliopistotasoiseen koulutukseen asti. Meillä on globaalissakin mittakaavassa hyvin koulutettuja ja osaavia kaivosalan osaajia. Yhden kehitystoiveen esittäisin alan koulutukseen, eli turvallisuustyön merkitystä pitäisi painottaa vielä nykyistä enemmän. Yhteiskunnan arvostus työtämme kohtaan syntyy vain esimerkillisen työ- ja ympäristöturvallisuuden kautta.

Mitä valtiovalta voisi tehdä?

Kaivosluvitusta pitäisi yksinkertaistaa. Nykyisin tarvitaan lukuisia lupia eri lupaviranomaisilta. Tavoitteena pitäisi olla selkä ja tehokas luvitusprosessi, jonka seurauksena myös itse luvat olisivat selkeät. Tämä turvaisi niin yrityksen kuin sidosryhmienkin intressit.

Onko alan arvostus riittävä?

Kainuussa arvostetaan selkeästi kaivosalaa ja sen mukanaan tuomia työpaikkoja. Eri selvitysten mukaan joka kolmas Kainuun teollinen työpaikka liittyy Terrafameen suoraan tai välillisesti.

Kauanko kesti vastata näihin kysymyksiin? Kuinka paljon Terrafame louhi malmia tänä aikana?
Tunti. Tänä aikana Terrafame louhi, murskasi ja kasasi bioliuotukseen 2 500 tonnia malmia ja louhi 2 500 tonnia sivukiveä.

ProMainarin jatkohanke tarkentaa kaivosteollisuuden tarpeita

Promainari-selvitys on saanut jatkohankkeen, jonka tarkoituksena on tarkentaa kuvaa siitä millaista osaamista kaivosyhtiöt todella tarvitsevat. Jatkohankkeesta saatuja tuloksia käytetään alan ammatillisen opetuksen konkreettisessa kehittämisessä yhdessä alan oppilaitosten kanssa.

Ensimmäisessä vaiheessa tehdyssä ProMainari-selvityksessä tuli yksiselitteisesti esille kaivosteollisuuden tarve alan työntekijäkoulutuksen kehittämisestä. Samoin oppilaitokset antoivat sille täyden tukensa.

Kaivosten lisäksi jatkohankkeeseen on tarkoitus saada mukaan alaa laajemminkin. Erityisesti laite- ja teknologiavalmistajien näkemykset ja kokemukset ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Kaivosteollisuus ry:n kumppanina selvityksessä toimii Josek Oy, jolla on kaivosalan tuntemusta sekä hyvät yhteydet kaivosmaakuntien kehittämisyhtiöihin.  Hanketta rahoittaa Kaivosteollisuus ry:n ja Josek Oy:n lisäksi Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Selvitystyö tullaan tekemään syksyn 2016 aikana ja se raportoidaan alkuvuodesta 2017. Käytännön toteutuksesta vastaa DI Tuomo Laitinen, joka laati raportin myös ProMainari – selvityksestä.

Kaivoksia hankkeen ohjausryhmässä edustavat kaivosten johtajat Mikko Korteniemi, Agnico Eagle Finland Oy  ja Antti Pihko Boliden Kylylahti Oy.

Energiasäästön tavoite 7,5 prosenttia vuonna 2025

Uusi energiatehokkuussopimuskausi käynnistyy vuosille 2017–2015. Sopimukseen osallistujille on asetettu tavoitteeksi 7,5 prosentin energiansäästö vuonna 2025, ja välitavoitteena on neljä prosenttia vuonna 2020.

Energiatehokkuussopimusten kattavuustavoite keskisuuren teollisuuden ja yksityisen palvelualan osalta on 50–65 prosenttia toimenpideohjelman alueiden energiankäytöstä vuoden 2018 loppuun mennessä.

Sopimusten hyödystä on jo selkeää näyttöä: Vuoden 2015 alussa energiaa säästyi vuodessa jopa 12 TWh vuodessa. Määrä vastaa 600 000 omakotitalon vuotuista energiankäyttöä. Lisää aiheesta

Ympäristöjaosto vieraili Kittilässä

Kaivannaisjätteen BAT-asiakirja työn alla

EU:n komission tutkimuskeskus valmistelee asiakirjaa, johon kootaan kaivannaisjätedirektiivin edellyttämät parhaat tekniikat (BAT). Asiakirjan luonnos on kommenteilla. KT ry:n osalta asiaa työstää ympäristöjaosto. Olemme myös mukana muodostamassa Suomen kansallisia kannanottoja SYKE:n vetämässä työryhmässä. Lisäksi diskuteeraamme SveMinin kanssa sekä seuraamme  Eurominesin toimia.

Tällä viikolla JRC:n asiantuntijatrio on vieraillut Ruotsin ja Suomen kaivoksilla. Kaiken kaikkiaan vierailuryhmä on käsittänyt noin 20 henkeä koostuen myös komission edustajissta, muiden kaivosten edustajia, viranomaisia sekä NGO.ta. Suomessa vierailujen isäntinä ovat olleet Anita Alajoutsijärvi Kittilän kaivokselta ja Ulla Syrjälä Kevitsan kaivokselta. – Kiitoksia heille ja kummallekin kaivokselle vaivannäöstä, Pekka Suomela sanoo.

Nordminin työpaja kokoaa kokemukset ja tulokset Pohjoismaiden yhteistyöprojekteista, joissa on tutkittu kaivosten arvoketjua. Työpaja järjestetään Helsingissä ja Espoossa 19.-20. lokakuuta.
Lisää aiheesta

IGS-FIN järjestää allasseminaarin tiistaina 11.10.2016 Suomen ympäristökeskuksen auditoriossa Helsingissä. Lisää aiheesta

Briefly in English

Joni Lukkaroinen, CEO of Terrafame, says that it is important to invest in education. He emphasizes that the mining permit process should be made easier and clearer. Furthermore, he reminds that the people of the Kainuu region appreciate the mining industry, and one job in three in Kainuu is related directly or indirectly to Terrafame.

A new project aims at clarifying further, what type of expertise the Finnish mining companies need. It is a follow-up of Promainari, and will be used in developing vocational education.

A new Energy Efficiency Agreement period is scheduled over 2017-2015.

FinnMin’s environmental section collects comments for the BAT document regarding mining waste.

The NordMin workshop will review the experiences and results gained from recent Nordic collaboration projects on October 19-20 . Read more 

KAIVOSTEOLLISUUS ry / FINNMIN

Kaivosteollisuus ry ajaa kaivos- ja mineraalialan, malminetsintäyhtiöiden sekä alan laite- ja teknologiavalmistajien etuja. Kaivosteollisuus ry edistää myös jäsentensä tietoa ympäristöstä ja työturvallisuudesta, organisoi tutkimusta sekä edustaa jäseniään kansainvälisissä järjestöissä. Yhdistyksessä on 43 jäsentä, joiden palveluksessa on yhteensä 4500 työntekijää.

Toiminnanjohtaja Pekka Suomela
pekka.suomela@teknologiateollisuus.fi

Viestintäasiantuntija Marko Mannila
marko.mannila@teknologiateollisuus.fi

Peruuta tilaus

 

 

This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*