Kaivosteollisuus ry:n ympäristöjaosto kokoontui Rovaniemellä

8.11.2016, 10:32 - Pekka Suomela

Jaoston kaksipäiväinen syyskokous pidettiin tänä vuonna Rovaniemellä. Tapaamisen puheenjohtajana toimi jaoston pj Anita Alajoutsijärvi Kittilän kaivokselta.  Tapaamisessa keskusteltiin mm kaivannaisjätteen BAT-dokumentoinnista sekä alaa koskevan lainsäädännön kehittymisestä, Päivien aikana kuultiin myös Tukesin kaivosryhmän vetäjän Terho Liikamaan sekä ELY-keskuksen Juhani Itkosen puheenvuorot.