Kaivosteollisuus ry toivoo Talvivaaran kaivoksen toiminnan jatkumista

6.11.2014, 16:27 - Jenna Stenroos

Kaivosyhtiö Talvivaara Sotkamo Oy hakee konkurssia, joka aiheuttaa epävarmuutta kaivoksen toiminnan jatkumisesta.

Konkurssi on valitettava tapahtuma ja muistutus kaivostoimintaan liittyvistä taloudellisista ja teknisistä riskeistä. Globaali kaivostoiminta on kohdannut talouden taantuman ja kysynnän heikkenemisen. Korkeasuhdanteen vallitessa tehdyt investoinnit ovat joiltain osin joutuneet vaikeuksiin.

Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssi vaikuttaa lukuisten ihmisten ja organisaatioiden arkeen tällä hetkellä. Kokemus kuitenkin osoittaa, etteivät tehdyt investoinnit ole turhia.

Paras hyöty tehdyistä investoinneista saadaan silloin, kun Talvivaaran kaivoksen toiminta jatkuu. Kaikkien osapuolten toivotaankin edesauttavan toiminnan pikaista jatkamista. On muistettava, että Sotkamossa on yksi merkittävistä nikkeliesiintymistä maailmassa.

Kaivosteollisuus ry haluaa erityisesti kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä hyvästä valmistautumisesta sekä jämäkästä asian hallinnasta.

Näistä alavireisistä uutisista huolimatta kaivosteollisuus pysyy hyvin tärkeänä teollisuudenalana Suomessa. Ala työllistää suoraan 5000 henkilöä ja epäsuorasti arviolta kaksi kertaa enemmän. Kaivokset ovat hyvin merkittävä työllistäjä koko Suomessa. Kaivokset ovat osa laajaa vuoriklusteria.

 

Lisätietoja:

Pekka Suomela
toiminnanjohtaja
Kaivosteollisuus ry
puh 040 533 2848
pekka.suomela@teknologiateollisuus.fi