Kaivosteollisuus ry Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi

27.8.2015, 10:57 - Pekka Suomela

Kaivosteollisuus ry on liittynyt Teknologiateollisuus ry:n yhteisöjäseneksi. Kummankin yhdistyksen hallitukset ovat kokouksissaan hyväksyneet liittymisen. Järjestely ei aiheuta muutoksia Kaivosteollisuus ry:n sääntöihin, toimintaan tai tavoitteisiin.

Lisätietoja: Kaivosteollisuus ry, Pekka Suomela, toiminnanjohtaja