Kaivosteollisuus ennakoi alan hienoista piristymistä

31.3.2017, 13:24 - Anne Koivuniemi

Kaivosteollisuudessa voidaan odottaa taloudellisesti positiivisempia aikoja, kertovat Tukesin julkaisemat tänään julkaisemat tilastot. Vuoden 2016 louhintatilastot osoittavat positiivisia merkkejä kaivosteollisuuden piristymiselle. Myös kaivosteollisuuden globaalit näkymät ovat aiempaa positiivisemmat. Raaka-aineiden epävarmuus on kuitenkin edelleen syytä muistaa: markkina on alttiina nopeillekin muutoksille.

– Vuosi 2015 oli alalle raskas, jonka vuoksi kasvuprosentit ovat nyt suuria, sanoo Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela. Kaivosteollisuuden investointikysely vuodelle 2017 osoittaa kuitenkin investointien kasvua. Joukossa on uusiakin hankkeita kuten Keski-Pohjanmaalla Keliberin litiumkaivos ja Kainuussa Sotkamon hopeakaivos. – Kaivosteollisuus heijastelee ympäröivän yhteiskunnan kehitystä, Suomela kertoo. Esimerkiksi sähköisen liikenteen lisääntyminen vaikuttaa myös kaivosteollisuuteen: jos maailmassa tarvitaan vuonna 2020 akkuja 14 miljoonaan sähköautoon, myös Kaustisen litiumilla on kysyntää.

-Jatkamme suomalaisen kaivososaamisen vastuullista kehittämistä. Metallien jatkojalostus, teknologiateollisuus ja laiteosaaminen perustuvat kotimaiseen kaivostoimintaan. Työpaikat, jatkuvuus sekä vastuu ympäröivästä yhteiskunnasta ovat alalle tärkeitä, Suomela jatkaa.


Lisätietoja:

Pekka Suomela, toiminnanjohtaja
Kaivosteollisuus ry
puh. 040 533 2848
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Kaivosteollisuus ry on kaivos- ja kaivannaisteollisuudessa toimivien yritysten edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. Kaivosteollisuus ry toimii Teknologiateollisuus ry:n toimialayhdistyksenä. Yhdistyksen tehtävänä on erityisesti edistää kaivannaisteollisuuden yleisiä ja yhteisiä toimintaedellytyksiä, lisätä alan yritysten ympäristö- ja työturvallisuustietoutta sekä edistää alan tunnettuutta ja myönteistä julkisuuskuvaa. Yhdistyksessä on noin 50 jäsenyritystä, jotka edustavat kaivos- ja kaivannaistoiminnan harjoittajia, urakoitsijoita, kone- ja laitevalmistajia sekä alan palveluyrityksiä.