Kaivossähkövero: luonnos hallituksen esitykseksi

14.7.2014, 22:53 - Pekka Suomela

Oheisista linkeistä löytyvät VM:n valmistelussa oleva energiaverotuksen muutoshanke, joka koskettaa raskaasti kaivosteollisuutta. Kaivannaisteollisuus ry tulee jättämään asiasta lausunnon.

Lausuntopyyntö

Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Katso myös TEM:n julkaisu: ”Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi – toimintaohjelma” ja erityisesti sen kohta nro  20: ”Varmistetaan kaivannaisteollisuuden energian saatavuus kilpailukykyisellä hinnalla”