Kaivosalan vaikutuksista tuoretta tietoa

29.10.2017, 17:51 - Pekka Suomela

Kestävän kaivostoiminnan verkosto on saanut kaivosalaa koskevan yhteiskuntavastuuraportin päivitettyä vuoden 2016 tiedoilla. Alkuperäinen, syksyllä 2015 julkaistu raportti sisältää yleisesittelyn kaivostoiminnasta Suomessa, sen vaikutuksista ympäristöön ja muihin elinkeinoihin sekä kaivoskohtaisen erittelyn näistä tiedoista.

Lue lisää.