Kaivannaisteollisuus: edellytykset kaivostoiminnalle olemassa Talvivaarassa (lehdistötiedote 15.11.2013)

15.11.2013, 16:41 - Pekka Suomela

 

Talvivaarassa on käynnistynyt muutosvaihe. Yhtiön hakemus yrityssaneeraukseen on muistutus kaivostoimintaan liittyvistä taloudellisista ja teknisistä riskeistä. Kaivostoiminta on kasvanut viime vuosina, ja monen menestyksellisen hankkeen ohella alalla on nähty myös vastoinkäymisiä, jotka liittyvät yleensä suunnitteluun tai kustannusten hallintaan. Metallien hintojen lasku on myös vaikuttanut suoraan kannattavuuteen.

Talvivaaran yrityssaneeraus vaikuttaa lukuisten ihmisten ja organisaatioiden arkeen tällä hetkellä. Kokemus kuitenkin osoittaa, etteivät tehdyt investoinnit mene pilalle. Yrityssaneeraus on uusi alku.

Kaivannaisteollisuus ry toivoo, että kaikki osapuolet vaikuttaisivat Talvivaaran yrityssaneerauksen onnistumiseen ja siihen, että kaivostoiminta Talvivaarassa voi jatkua katkeamatta.

Näistä alavireisistä uutisista huolimatta kaivannaisteollisuus pysyy hyvin tärkeänä teollisuudenalana Suomessa. Ala työllistää suoraan 4500 henkilöä ja epäsuorasti arviolta kaksi kertaa enemmän. Kaivokset ovat hyvin merkittävä työllistäjä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Suomessa on tällä hetkellä vireillä useita kaivosprojekteja, joten alan kehitysnäkymät ovat lähivuosina hyvät.

Lisätietoja:

Tarmo Tuominen
hallituksen puheenjohtaja
Kaivannaisteollisuus ry
puh 040 720 5190
tarmo.tuominen@nordkalk.com

Pekka Suomela
toiminnanjohtaja
Kaivannaisteollisuus ry
puh 040 533 2848
pekka.suomela@teknologiateollisuus.fi

 

Aikaisemmat tiedotteet: http://www.prokaivos.fi/kaivannaisteollisuus-ry/lisatietoa/