Kaikille avoin maaperä!

9.11.2016, 20:41 - Pekka Suomela

Geologian tutkimuskeskus (GTK) ylläpitää kaikille avointa maaperän Taustapitoisuus-karttapalvelua (Tapir http://gtkdata.gtk.fi/Tapir/ ), jossa voidaan laskea maaperän alueellisia taustapitoisuusarvoja tietokantaan tallennettujen pitoisuushavaintojen perusteella. Maaperän taustapitoisuustietoja tarvitaan esimerkiksi maaperän pilaantumisen ja puhdistustarpeen arvioinnissa vertailuarvona.
Taustapitoisuudella tarkoitetaan haitallisten aineiden luontaisesti tavanomaisia pitoisuuksia maaperässä tai sellaisia kohonneita pitoisuuksia, jotka esiintyvät pintamaassa laajalla alueella pilaantuneeksi epäillyn alueen ympärillä (Valtioneuvoston asetus maaperän ja pilaantuneisuuden arvioinnista 214/2007).

GTK haluaa kehittää ja parantaa palveluaan entistä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi, ja siksi toivoisimme Teiltä mielipiteitänne Taustapitoisuus-karttapalvelun käytettävyydestä ja sen kehittämisestä. Pyytäisimme Teitä käyttämään ajastanne 2-5 minuuttia vastaamaan kyselyymme, johon pääsette oheisen linkin kautta:

https://www.webropolsurveys.com/S/6E7515A9D71678F7.par
Toivoisimme vastauksianne 28.11.2016 mennessä.

Lisätietoja kyselystä ja Taustapitoisuus-karttapalvelusta antavat geologi Tarja Hatakka (puh. 040 501 3917, sähköposti: tarja.hatakka@gtk.fi) ja erikoistutkija Timo Tarvainen (puh. 040 574 7468, sähköposti: timo.tarvainen@gtk.fi).