JULKILAUSUMA 6.6.2013 LEVI, KAIVOSSEMINAARI

7.6.2013, 09:00 - Ylläpito

Suomen Kaivosyrittäjät ry

Suomen Kaivosyrittäjät ry antaa tämän julkilausuman Levin Kaivosseminaarissa esille nousseiden epäkohtien johdosta:

Suomessa on tällä hetkellä lupajonoissa yli 600 erilaista kaivostoimintaan liittyvää lupahakemusta. Luvan saaminen kestää 3-4 vuotta. Tämä lupajono viivästyttää satojen miljoonien eurojen malmitutkimusinvestointien suunnitellun toteutumisen, sillä jokaisen hakemuksen takana on voimakas investointihalu. Investoinnit toisivat Suomeen kaivattua tutkimusrahoitusta ja työtä.

Viranomaisten tulee varmistaa, että

(1) kaivostoimintaan liittyvissä luvitusprosesseissa on riittävät ja osaavat resurssit hakemusten nopeaan käsittelyyn

(2) eri lupaviranomaiset (TUKES,AVI,ELY,STUK,MML) käsittelyn tehostamiseksi vaihtavat keskenään tietoja lupaprosessien aikana.

Vaadimme myös poliittista päätöstä rautatieyhteyden jatkamisesta Jäämerelle, suomalaisen teollisuuden kuljetustarpeiden tyydyttämiseksi. Tällä tavoin yhdistämme EU:n linjausten mukaisesti Pohjoisen Suomen ja Barentsinalueen sekä luomme edellytykset merkittävän teollisen klusterin muodostumiseksi.

Pyydämme Suomen poliittisia päättäjiä ottamaan aktiivisen roolin tämän julkilausuman esittämien asioiden edistämiseksi.

6.6.2013 LEVILLÄ, KAIVOSSEMINAARISSA

Harri Siitonen

Puheenjohtaja Suomen Kaivosyrittäjät ry

0400 953 676

harri_siitonen@hotmail.com

Tiedotteen julkaisi 7.6.2013 PROKAIVOS – kaivostoimialan verkkopalvelu (www.prokaivos.fi).

Suomen Kaivosyrittäjät ry:n julkilausuma (pdf)