Innostunut opiskelijajoukko kiittää FEMiä ja KT ry:tä

6.11.2015, 21:04 - ProKaivos

fem

FEM 2015 oli upea kokemus opiskelijoille. Matkan aikana oli erityisen
antoisaa tutustua toisten kaupunkien geologian ja insinööritieteiden
opiskelijoihin, tulevathan tiemme todennäköisesti kohtaamaan myös
myöhemmin työelämässä. Joukko Helsingin, Oulun ja Turun opiskelijoita on
nyt ryhmäytynyt ja onnistuneesti edustanut kaivannaisalan tulevaa
sukupolvea. Kaivosteollisuuden tarjoaman mahdollisuuden lisäksi ja sen
vanavedessä useita opiskelijoita oli tullut omalla kustannuksellaan
paikalle, ja suurimmalla joukolla olivat paikalla Oulu Mining Schoolin
parisenkymmentä oppilasta. Tapahtuma oli todella hyvin järjestetty ja
ohjelma mielenkiintoista. Ice-breaker Partyssa, Student – Industry
Networking Luncheonilla ja Mining Nightissa olivat maittavat tarjoilut
ja rennossa tunnelmassa käytiin mielenkiintoisia ja toivon mukaan myös
työnsaannin suhteen hedelmällisiä keskusteluja opiskelijoiden ja
yritysedustajien välillä.

Kaivannaisalan toimijat ja alihankkijat ottivat meidän lämpimästi
vastaan. Ryhmämme sai kiitosta näytteilleasettajilta ja muilta vierailta
aktiivisuudestaan, ja useilta tahoilta kyseltiin koulutuksesta ja
taloustilanteen vaikutuksista opiskeluihin, käytännön harjoitteluun ja
työllistymisnäkymiin. Vaikeasta tilanteesta huolimatta olemme innokkaita
oppimaan ja ideoimaan uutta sekä toiveikkaita kaivostoiminnan
tulevaisuuden suhteen. Toivommekin panostuksia yritysmaailman puolelta
yhteistyöhön oppilaitosten kanssa niin, että valmistuvilla
opiskelijoilla olisi työmarkkinoille tullessaan riittävästi käytännön
työkokemusta ja kattava kokonaiskuva malminetsintä- ja
kaivostoiminnasta. Toivottavasti Kaivosteollisuus tarjoaa myös jatkossa
tämän hienon mahdollisuuden osallistua FEM-konferenssiin!

Lämpimät kiitokset Pekka Suomelalle ja Harri Kososelle matkan
järjestämisestä.
Kiitos Marko Mannilalle yhteydenpidosta ja mahdollisuudesta tuoda esiin
näkymiä ja tuntemuksia FEMistä.
Erityiskiitos Heli Rautjärvelle taidokkaasta johdatuksesta, samoin
ryhmänohjaajakollega Tapio Soukalle vastuunjaosta.

Kiitän koko ryhmän puolesta myös Agnico Eagle Finlandia
mielenkiintoisesta ja tapahtumarikkaasta päivästä Kittilän kaivoksella.

Parhain terveisin

Mari Kela

seuraavien opiskelijoiden puolesta:

Daniil Iakovlev
Sivi Kivivirta
Otso Mäkimattila
Simo Piippo
Risto Kiuru
Tytti Kuusela
Henri Höytiä
Salla Muurinen
Lea Silto
Heidi Penttinen
Katariina Heino
Mira Kyllästinen
Jussi Rahkonen
Janne Suhonen
Tomas Norrena
Salla-Maria Sandelin
Jussi Nousiainen
Jenni Tervaportti
Juha-Matti Kekki
Ville Vesilahti
Päivi Haaranen
Markku Seitsaari
Mikko Nenonen
Mutlu Gökay
Mikko Pelto

,