Hyypiämäen kaivos tuottaa kalkkikiveä jalostettavaksi paperiteollisuudelle

29.9.2015, 17:33 - Jenna Stenroos

 

Kaivoskierrokselle osallistuneet ottivat innokkaasti kuvia bussin ikkunasta.

Kaivoskierrokselle osallistuneet ottivat innokkaasti kuvia bussin ikkunasta.

Hyypiämäen kaivoksen avoimien ovien päivä onnistui hyvin: kalsiittikivilouhokseen tutustui lähes sata kiinnostunutta. 25. syyskuuta järjestetty tilaisuus oli osa European Minerals’ Daytä, joka järjestettiin viime viikonloppuna 27 eri maassa.

Salon Mineraali Oy:n järjestämä avoimien ovien päivä oli kaksiosainen. Ensin yhtiön johto piti esitelmän Hyypiämäen kaivostoiminnasta paikallisessa ravintolasalissa, ja sen jälkeen läsnäolijat kuljetettiin bussilla katsomaan louhosta.

Hyypiämäen kalsiittikivi on tunnettu jo 1900-luvun alusta. Geologinen tutkimuslaitos GTK tutki Hyypiämäen esiintymää 1998–2001. Sen jälkeen tutkimuksia jatkoi Salon Mineraalin omistaja, sveitsiläinen Omya.

– Tuotantolouhinta alkoi 2010, tehdaspäällikkö Jarmo Suvio Omyalta kertoi. – Vuosittain louhitaan 120 000- 140 000 tonnia.

Kalkkikivi kuljetetaan louheena yhtiö tuotantolaitoksille Särkisalon Förbyhyn, jossa siitä valmistetaan täyteaineita ja päällystyspigmenttejä paperi- ja kartonkiteollisuudelle.

Hyypiämäen kalsiittikiviesiintymä on viitisen kilometriä pitkä. Nykyarvion mukaan malmi riittää avolouhinnassa 17 vuodeksi. Myöhemmin on mahdollista jatkaa maanalaista kaivostoimintaa, jos tehtävät selvitykset tukevat tällaista ratkaisua. Louhoksella on työssä kymmenen henkeä, kun urakoitsijat lasketaan mukaan.

Yhtiö hyödyntää myös sivukiveä. – Toimitamme kaivosalueen ulkopuolelle noin 15 000 tonnia murskeita vuodessa, Suvio sanoi.

Hyypiämäen kaivosalue ilmasta käsin.

Hyypiämäen kaivosalue ilmasta käsin.

Kaivoksen ympäristöasioita esitteli HSEQ (Health, Safety, Environment, Quality) -päällikkö Ella Rantala. Yksityiskohtaiset tiedot melu-, tärinä- ja pölymittauksista kiinnostivat kovasti lähiseudun asukkaita. Kaivos alittaa kaivosluvassa määritellyt ylimmät arvot selvästi. Kuulijat myös tuntuivat ymmärtävän, ettei kaivosta koskaan saa täysin hiljaiseksi.

Avoimien ovien päivä huipentui kaivoskierrokseen. Ihmiset ottivat innokkaasti valokuvia ja kyselivät kiinnostuneina asioista kaivospäällikkö Tarmo Mäkeläiseltä, joka toimi kierroksen oppaana.