Hyviä uutisia kaivoksilta – 5.

14.11.2017, 15:49 - Pekka Suomela

Outokumpu Oyj investoi Kemin kaivokseen noin 250 milj euroa vuosina 2017-2020. Kaivoksen tuotantovarmuutta parannetaan ja tuotannolle rakennetaan uusi päätaso. Investointi näyttäisi sisältävän grafiikasta päätellen myös uuden nostokuilun.

Tarkemmin koko konsernin hyvästä kehityksestä ks Capital Markets Day esitys:
http://www.outokumpu.com/SiteCollectionDocuments/Outokumpu-CMD-2017-presentation.pdf

Päivitetty Reykjavikin lennolla 15:49.