Haku Sustainability Master Classille viimeistä viikkoa auki

29.11.2016, 21:03 - Pekka Suomela

IN ENGLISH BELOW

Hei,

Helsingin yliopisto ja Outotec käynnistävät englanninkielisen, haasteperustaisen Sustainability Master Class ohjelman joulukuussa 2017. Ohjelma on tarkoitettu opiskelijoille, nuorille tutkijoille ja ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita uusista innovointitavoista sekä tekemällä oppimisesta ja yhteiskehittämisestä tapoina rakentaa kestävämmän tulevaisuuden visioita ja konkreettisia ratkaisuja.

Tulevina vuosikymmeninä lisääntyvä urbanisaatio ja kasvava keskiluokka tulevat kuormittamaan entisestään niukkoja luonnonvaroja ja ympäristöä. Metallien ja mineraalien kysynnän kasvaessa on entistä tärkeämpää optimoida resurssien käyttö ja rakentaa kiertotalous sekä erottaa varallisuus ja ekologinen jalanjälki toisistaan. Saavuttaakseen tämän, eri osapuolten välinen yhteistyö on välttämätöntä.

Monitieteellinen Sustainability Master Class käsittelee ja ratkaisee seuraavia haasteita: kaivosteollisuuden sosiaaliset vaikutukset ja sosiaalinen toimilupa, kestävyyden integrointi liiketoiminta-ajatteluun, disruptiiviset liiketoimintamallit sekä teknologiamuutokset ja leapfrogging. Neljän kuukauden aikana poikkitieteelliset joukkueet tutkivat, analysoivat aiheita ja haastavat niitä sekä luovat uusia ratkaisuja ohjelman aikana (uudelleen-)määriteltyihin ongelmiin. Yliopiston yrittäjyysyhteisö Helsinki Think Company ja Demos Helsinki ovat mukana fasilitoimassa prosessia. Joukko mentoreita ja tarkkaan valittuja asiantuntijoita on auttamassa joukkueita koko ohjelman ajan.

Master Classille valitaan avoimen haun kautta 40 osallistujaa, jotka paneutuvat aiheeseen asiantuntijoiden johdolla ja rakentavat uusia toimintamalleja kestävyyden hengessä. Ohjelma muodostuu yhteistapaamisista, työpajoista, science campista sekä kahden päivän bootcampista. Ohjelma on haasteperustainen, ja ratkaisuja haetaan yhteiskehittämällä ja kokeilujen kautta. Master Class on englanninkielinen ja siitä on mahdollista saada kolme opintopistettä.

Haku ohjelmaan on käynnissä nyt, ja se päättyy sunnuntaina 4.12. Lisätietoa ohjelmasta ja sen kulusta saa verkkosivuilta, osoitteesta: https://www.helsinki.fi/masterclass

Seuraa meitä Facebookissa: https://www.fb.me/sustainabilitymasterclass

Tässä vielä suora linkki hakulomakkeelle:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/74974/lomake.html

Mikäli ohjelmasta herää kysymyksiä, voi olla yhteydessä allekirjoittaneeseen.

Ystävällisin terveisin,

Erik Nyroos
Tuottaja / Master Class Captain
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet
Helsingin yliopisto
erik.nyroos@helsinki.fi
Puh. 029 4123 895

IN ENGLISH

Hi,

the University of Helsinki and Outotec will launch in December 2016 a challenge-based Sustainability Master Class program for students, young researchers and professionals who are interested in new approaches to innovation as well as learning by doing and co-creation as tools for building a vision and concrete solutions for a sustainable future.

In the coming decades, increasing urbanization and the growth of the middle-class will put a strain on natural resources and environment. There will be a growing demand for metals and minerals, and this makes it crucial to optimize resource usage and build a circular economy as well as decouple wealth and ecological footprint. The achieve this, collaboration between different stakeholders is essential.

The multidisciplinary Sustainability Master Class will discuss and tackle issues such as social impacts and social license to operate in the mining industry, the integration of sustainability into business decisions, disruptive business models as well as technology transfer and leapfrogging. During the four month long program multidisciplinary teams will explore, analyze and challenge the topics and create new solutions to specific problems (re)defined as part of the process. The University’s entrepreneurial community Helsinki Think Company and Demos Helsinki will take part in facilitating the process, and a group of mentors and hand-picked experts will support the teams in their work from start to finish.

40 participants will be chosen for the program through open call. The participants get to know the subject with the help of experts and build new procedures in the field of sustainability. The program contains joint meetings, workshops, science camp and 2-day bootcamp. The program is challenge based and solutions are built upon co-creation and experimentations. Master Class is held in English and it is worth three ECTS credits.

Search for participants is open now, and it closes on Friday, the 4th of December. I have attached a PDF document, where you can find the official call for applications and more information about the program. More information about the program can be found from the website:
https://www.helsinki.fi/masterclass

Follow us on Facebook: https://www.fb.me/sustainabilitymasterclass

Here you can find a direct link to the application form:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/74974/lomake.html