Häkäkaasu säästää ympäristöä Tornion kalkkitehtaalla

26.11.2014, 11:11 - Jenna Stenroos
SMA2

SMA Mineralin tuotantolaitokset Torniossa

SMA Mineralin kalkkiuuni alkaa käyttämään häkää polttoaineena ja samalla vähentää laitoksen öljynkulutusta rekallisen verran päivässä. Häkä on ylijäämää Outokummun ferrokromitehtaalta. Järjestely vähentää myös Outokummun tehtaiden hiilidioksidipäästöjä.

Tornion Röytässä sijaitseva SMA Mineralin uusi kaasulaitos vihitään käyttöön joulukuun 8. päivänä. Kaasua virtaa Suomen suurimpaan kalkkiuuniin.

– Häkäkaasun käyttö korvaa öljyn käyttöä 17 000 kuutiota vuodessa. Tämä vastaa rekkalastia päivässä, SMA Mineralin myyntijohtaja Veli-Matti Marttala sanoo. – Näin säästetään luonnonvaroja ja liikennettä.

Häkäkaasun käyttö tuli mahdolliseksi, kun Outokummun Tornion ferrokromitehtaille valmistui kolmas ferrokromiuuni, ja häkää alkoi muodostua yli tehtaan oman tarpeen. Häkä syntyy valokaariuunissa, kun kromirikastetta pelkistetään koksilla. Häkäkaasua hyödynnetään Tornion tehtaiden prosessissa muun muassa kuumavalssaamon askelpalkkiuuneissa ja kylmävalssaamon hehkutusuuneissa. Ylijäänyt häkä poltettiin soihtuna.

SMA Mineral oli harkinnut häkän käyttöä jo vuosia aikaisemmin, mutta silloin sitä ei ollut saatavissa riittävästi. Nyt yhtiö havaitsi 4,5 miljoonan euron investoinnin kannattavaksi.

Outokummun ferrokromitehtaalta rakennettiin putkilinja yhtiön kalkkiuunille Röyttässä. Lisäksi oli tarpeen rakentaa paineenkorotuslaitos sekä uudistaa polttoaineen syöttö kalkkiuunille. Sveitsiläinen Maerz toimitti kalkkitehtaalle tarvittavat osat.

Veli-Matti Marttala

Veli-Matti Marttala

SMA Mineral on investointiinsa tyytyväinen. Häkäkaasu on puhdasta polttoainetta, sillä se sisältää rikkiä vähemmän kuin öljy. – Ympäristön kuormitus vähenee ja lopputuotteen laatu paranee, Marttala sanoo.

Taloudellisestikin investointi on hyvä. – Kalkin poltto vaatii paljon energiaa, ja on tärkeää, että energiakustannukset ovat hyvin ennakoitavissa. Investointi takaa stabiilin hintakehityksen kalkin poltolle ja näin myös kustannushyötyjä asiakkaalle, Marttala sanoo.

SMA Mineral toimittaa kalkkituotteita terästeollisuuden lisäksi kaivos-, sellu- ja rakennusteollisuudelle, vedenpuhdistukseen, voimalaitoksille, ympäristönhoitoon ja moneen muuhun käyttöön.

SMA Mineral toimittaa kalkkia Outokummun Tornion tehtaiden terässulaton prosessiin. Outokummun kannalta investoinnin selkein tavoite on saada terässulatolle tasalaatuisempaa kalkkia pienemmän polttoainevaihtelun ansiosta.

– Investointi varmistaa myös, että ferrokromitehtaan prosessissa syntyvä häkäkaasu saadaan entistä paremmin hyödynnettyä energialähteenä, toteaa Outokummun Tornion terästuotannon tuotantojohtaja Martti Sassi.