GTK:n uusi johtokunta asetettu

9.3.2017, 15:23 - Pekka Suomela

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on saanut uuden johtokunnan. Valtioneuvosto päätti asiasta istunnossaan 9.3.2017. GTK:n johtokunnan puheenjohtajana jatkaa varatoimitusjohtaja Tarmo Tuominen Nordkalk Oy Ab:sta. Niin ikään varapuheenjohtajana jatkaa ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Johtokunnan jäsenistö uudistui kolmen henkilön osalta.Tällä kertaa haluttiin vahvistaa johtokunnan osaamista erityisesti alaan liittyvän rahoituksen ja monimuotoisten arvoketjujen parissa, sidosryhmäyhteistyössä ja paikkatiedon käytön kehittämiseen liittyvässä teknologiassa. Lisäksi johtokuntaa vahvistettiin osaamisella sosiaalisen ja ekologisen näkökulman huomioimisessa mineraalisten raaka-aineiden hyödyntämisen yhteydessä.

Johtokunnan kokoonpano toimikaudella 1.3.2017–28.2.2020 on:
Puheenjohtaja: Varatoimitusjohtaja Tarmo Tuominen, Nordkalk Oy Ab
Varapuheenjohtaja: Ylijohtaja Riku Huttunen, työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet:
Toimitusjohtaja Matti Mannonen, Teknologiateollisuus ry
Markkinointijohtaja Jaana Mäkelä, Spatineo Oy (uusi)
Ympäristöpolitiikan professori Rauno Sairinen, Itä-Suomen yliopisto (uusi)
Rahoitusyksikön päällikkö Eija Virtasalo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (uusi)
Ympäristöneuvos Susanna Wähä, ympäristöministeriö

Geologian tutkimuskeskuksen toiminnan tavoitteena on luoda ja ylläpitää kansainvälisesti korkeatasoista tieteellistä geologian alan tietoa ja osaamista sekä tuottaa innovaatioita yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Toiminnallaan tutkimuskeskus edistää elinkeinoelämän ja alueiden kilpailukykyä ja tukee yhteiskuntapolitiikan suunnittelua ja toimeenpanoa.