Finlandiatalo 23.1.2014: Kestävän kaivannaisteollisuuden Round Table

23.1.2014, 11:37 - Pekka Suomela

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori oli kutsunut noin 50 osallistujaa keskustelemaan kaivosteollisuudesta. Paikkana pakkasessa Finlandia-talo. Taustalla on TEM:n johtama Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi -toimintaohjelma, joka julkaistiin huhtikuussa 2013.

Kansliapäälliköt Virtanen ja Pokka kertoivat ministeriöiden ajankohtaiset teemat, ohjelman etenemisestä sekä kaivostoiminnan viranomaisprosesseista.

Tilaisuudessa käsiteltiin teollisuuden toimintaympäristön, hallinnollisten prosessien ja tukijärjestelmien toimivuutta.

Jukka Pitkäjärvi Mustavaaran Kaivos Oy:stä kertoi oman yhtiönsä projektista. Jukka kuitenkin alusti ensin arvovaltaiselle kuulijakunnalle kaivosteollisuuden kokonaiskuvasta ja teollisuuden arvoketjusta. Mustavaaran osalta keskeinen viesti oli prosessisuunnittelun aikana tehdyt innovaatiot sekä oivallus hyödyntää terästeollisuuden jätejakeita. Biomassapotentiaalin hyödyntäminen on tärkeä erityisesti alueen metsätalouden kannalta.

Lupatyöskentelyn ja -kirjon osalta Jukka toi esiin vankkoja mielipiteitä. Niistä sitten jokus myöhemmin lisää.

Tommi Juntikka kertoi case Paakkola Conveyors Oy:stä. Yhtiö toimii Tervolassa, ja oikeastaan sijainti on keskeinen. Asiakkaat lähellä ja olosuhteet asialliset. Uutena ekotykkinä on avolouhoksille tarkoitettu kuljetintuote, jolla tarjotaan vaihtoehtoa dumpperikuljetuksille.

Yrityksen elämä ei ole ollut pelkkää tanssia; yrityssaneeraus ja siihen liittyvät prosessit ovat olleet melkoinen koettelemus.

Paakkolan toimintamalli – pieni yritys suuria käyttöpääomia vaativassa markkinassa – on kohdannut riskirahoituksen puutteen. Tommin viesti ole selkeä: innovatiivinen toiminta Suomessa tarvitsee suuren riskin rahoitusta. Osaamista sekä uskallusta riittää yrityksillä – potentiaalia riittää.

Risto Hiljanen EHP-Tekniikka Oy:stä kertoi kaivosten automaattisesta on-line -mittauksista. Yhteistä Paakkolan kanssa EHP-Tekniikka Oy:lle on voimakas halu panostaa vientiin. Riston viesti sisälsi kritiikkiä paitsi valtiovallan suuntaan mutta yllättävästi myös pk-sektorille itseensä. Kasvuhakuisuus hakusessa!

Tilaisuuden päätteeksi käytiin monipuolinen keskustelu kaivosalan teknologiatoimijoiden pk-rahoituksesta, lupa-asioiden raskaudesta sekä vientitoiminnan haasteista.