Eurominesin johtaja esitteli uusia näkökulmia kaivoksen sulkemiseen

20.9.2013, 11:15 - Jenna Stenroos

Eurominesin johtaja Mark Rachovides käsitteli Mine Closure 2013 konfrerenssissa pitämässään puheessa  kaivoksen sulkemista ja sulkemisen sosio-ekonomisia vaikutuksia.  Mine Closure 2013 pidettiin Cornwallissa Iso-Britanniassa.

Lisää aiheesta (englanniksi)