EU-parlamentti hyväksyi raportointia koskevan direktiivin

16.4.2014, 09:25 - Pekka Suomela

EU-parlamentti on 15.4. täysistunnossaan hyväksynyt muun kuin taloudellisen tiedon raportointia koskevan direktiivin. Direktiivi tulee vielä muodollisesti hyväksyä neuvostossa. Direktiivi velvoittaa kaikkia yleisen edun kannalta olennaisia yhteisöjä (Public Interest Entities), joissa on yli 500 työntekijää. Soveltamisala kattaa listayhtiöt ja muut listaamattomat yleisen edun kannalta olennaiset yhtiöt. Suomessa näitä direktiivin velvoitteen piiriin kuuluvia yhtiöitä on arvioiden mukaan noin 80 – 90 kappaletta.

Direktiivi astuu voimaan kesällä ja jäsenvaltioiden tulee implementoida se osaksi kansallista lainsäädäntöä kahden vuoden kuluessa, eli kesään 2016 mennessä. Yhtiöiden tulee raportoida direktiivin mukaisesti ensimmäisen kerran tilikaudella 2017.

Yhteisöjen tulee toimintakertomukseen liitettävässä selvityksessä antaa tietoja ainakin ympäristöasioista, sosiaalisista ja työntekijöihin liittyvistä seikoista, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyvistä seikoista.

Sen lisäksi selvityksessä on oltava lyhyt kuvaus yrityksen liiketoimintamallista ja kuvaus toimintaperiaatteista, joita yritys noudattaa raportoitavissa asioissa. Lisäksi selvityksessä tulee kertoa vielä tärkeimmistä ei-taloudellisista tulosindikaattoreista, jotka ovat merkityksellisiä kyseessä olevalle liiketoiminnalle.

Lue lisää