Energiaverotuksen kiristäminen eduskunnassa

28.11.2014, 16:50 - Pekka Suomela

Ensimmäinen käsittely
****

5) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 128/2014 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2014 vp  |  Käsittelytiedot
Hallituksen esitys  HE 234/2014 vp  |  Käsittelytiedot
Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2014 vp
Lakialoite  LA 22, 73/2014 vp  |  Käsittelytiedot

(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset)
Päätös:

Äänestykset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.