EK: Sujuva lupamenettely on myös ympäristön etu

29.12.2014, 13:09 - ProKaivos

Eduskunnan käsittelyssä oleva hallituksen esitys ympäristönsuojelulain muuttamisesta on tervetullut aloitus lupamenettelyjen sujuvoittamiseksi. Hallitus esittää, että jo myönnettyjen lupien säännöllisistä tarkistuksista luovutaan ja lupa tarkistetaan vain tarpeen mukaan. Lupahakemusten on arvioitu tätä kautta vähenevän 20 prosentilla. Hyvin alkanutta sujuvoittamista on tarpeen jatkaa viipymättä.

Tällä hetkellä lupia ja erilaisia menettelyjä on monia eikä niitä ole sovitettu yhteen. Myös luvanvaraisten toimintojen piiri on valtavan laaja ja jo myönnettyjä lupia tarkastetaan säännöllisin väliajoin. Suomessa ympäristöön vaikuttavien hankkeiden lupien saanti kaikkine vaiheineen kestää helposti viisi vuotta.

– Se on investointien kannalta kohtuuton aika. Samalla ympäristönsuojelu viivästyy, sillä luparuuhkissa seisoo monia sellaisia hankkeita, jotka vähentäisivät päästöjä ja parantaisivat ympäristöä, toteaa EK:n johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala.

Lisää aiheesta EK:n sivuilla