Delredovisning av strategi för hantering av gruvavfall

5.4.2017, 18:53 - Pekka Suomela

Som ett första steg i arbetet med en strategi för hållbar hantering av gruvavfall har Naturvårdsverket och SGU tillsammans tagit fram två delrapporter: Dels en utvärdering av genomförda efterbehandlingar av gruvor, och dels en sammanställning av kostnader för hantering och efterbehandling av gruvor.

Lue lisää