Mineraalitutkimus: Suomen Akatemia valitsi hankkeet akatemiaohjelmaan

24.6.2015, 20:47 - Pekka Suomela

Suomen Akatemia on valinnut mineraalivarat ja korvaavat materiaalit -akatemiaohjelman hankkeet.  Ohjelmassa rahoitetaan 6,5 miljoonalla eurolla kaikkiaan kahdeksan hanketta. Niistä viisi on useiden tutkimusryhmien muodostamia konsortioita.  Rahoitetut hankkeet arvioitiin tieteelliseltä laadultaan erinomaisiksi ja lupaaviksi tutkimuksen vaikuttavuuden näkökulmasta.

Mineraalivarat ja korvaavat materiaalit (MISU) -akatemiaohjelmassa tarkastellaan perusteellisesti mineraalivarojen kokonaisuutta ja tuotetaan uusia ratkaisuja alan haasteisiin. Ohjelmassa luodaan tietopohjaa vastuulliseen kaivos- ja kierrätystoimintaan, jossa myös huomioidaan vaikutukset sekä luontoon että ympäröivään yhteiskuntaan. Ohjelmaan liittyvässä tutkimuksessa keskitytään laajasti ja syvällisesti harvinaisten, erityisesti metallisten, mineraalien esiintymiseen, ominaisuuksiin, prosessointiin, käyttöön ja kierrätykseen sekä metallisia mineraaleja korvaaviin materiaaleihin.

Katso listaus Akatemian valitsemista hankkeista. Päätösnumeroa klikkaamalla löytyy hankekohtainen tarkennus.