625 sivua Soklista: Kaivoshankkeen ympäristö- ja vesitalouslupaa koskeva päätös

18.6.2018, 07:37 - Pekka Suomela

Ympäristö- ja vesitalousviranomainen (Pohjois-Suomen AVI) on antanut Soklia koskevan päätöksen 18.6.2018. Päätös on muhkea paketti; varsinaisessa päätöksessä sivuja 625, ja lisäksi liitteet. Lupamääräyksiä on 126 kappaletta. Yara saa lisäksi 111 304,13 euron laskun.

Lupaan liitetty päävakuus on määrältään 9 379 360 euroa. Summa on arvonlisäverollinen (vrt Kemin Kaidi-päätös).

Lupa ei ole lainvoimainen eikä AVI myöskään myöntänyt lupaa aloittaa toimenpiteitä muutoksenhausta huolimatta. Poikkeuksena on rakentaminen Tulppionjoen ylittävän sillan rakentamiseen (valmistelutoimet).

Toisaalta yhtiölle on annettu määräys aloittaa ennakkotarkkailu 2-3 vuotta ennen kaivoksen rakentamisen aloittamista.

Vaikutukset vesienhoitosuunnitelmien toteutumiseen on käsitelty sivulta 565 alkaen.

Päätös löytyy täältä.