Geopolymeerista syntyy melueste

26.10.2020, 11:11 - eeppo

sivuvirtaa, kuten rakennusjätettä, kaivosteollisuuden rikastushiekkaa ja metsäteollisuuden tuhkia. Häkkisen