Kaivoslain uudistukselle lisäaikaa: Valmistelussa huomioidaan selvitys malminetsintään ja kaivoslupiin liittyvästä intressivertailusta

23.10.2020, 14:54 - eeppo

eduskunnan kirjelmässä Kaivoslaki Nyt -kansalaisaloitteesta, ja se ilman muuta otetaan mukaan kaivoslain