Oriveden maine, kehitys ja kaivos

21.10.2020, 11:13 - eeppo

epäämällä uudet malminetsintäluvat DragonMiningilta. Nyt kaupunki ei ole päättäjä tai toimija alasajossa