Kaivoslain esitysluonnos ei ratkaise kaikkia alan ongelmatilanteita – intressivertailun ja kaivosveron käyttöönotto selvitetään erikseen

15.10.2020, 06:53 - eeppo

, vaan käsitellään tarvittaessa erillisenä lakihankkeena. Hallitus valmistelee kaivoslain uudistamista