HypeLAP-projekti tutkii mittausmenetelmää malminetsinnän tueksi

13.10.2020, 10:23 - eeppo

Geologiantutkimuskeskuksen (GTK) uudessa projektissa tutkitaan hyperspektriteknologian