Sodankylän kunta ei hyväksy kaivosveron irrottamista kaivoslain uudistamisesta – Kunnanhallitus on jättänyt kannanoton

12.10.2020, 18:38 - eeppo

liittyvien kysymysten irrottamista kaivoslain kokonaisuudistuksesta, sillä uhkana on, että kaivosveroa ei