Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä

12.10.2020, 15:14 - eeppo

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) Fortum Oyj Gasum Oy Geologiantutkimuskeskus Governia