Framtidstro i teknikindustrins företag – men svårt läge för stål och metall

2.10.2020, 12:36 - eeppo

Hybrit-projektet (där SSAB, LKAB och Vattenfall satsar på en koldioxidfri produktion), men har inte kommit riktigt