Miten estetään kaivosten ympäristöhaittoja sulkemisen jälkeen? – Kunnille lisää päätäntävaltaa, vakuusmaksut saattavat nousta, konkursseihin varaudutaan paremmin

30.9.2020, 18:38 - eeppo

malminetsinnästä aina kaivoksen sulkemiseen. Ilona Lundström korostaa, että kaivoslaki on vain yksi keino