Kokkolan 14 metrin valtion väylän ja sataman syventämistyöt valmistuivat

30.9.2020, 09:57 - eeppo

kaivannaisteollisuuden että transitokuljetusten kustannustehokkuutta. Lisäksi alusliikenteen ympäristövaikutukset