Valtioneuvoston selvitys: Suomen laaja geotietoaineisto on hyödyksi alueiden suunnittelussa

11.9.2020, 14:29 - eeppo

millaista lisäarvoa kansallinen geotietoaineisto tuottaa yhteiskunnalle ja toisaalta kaivostoimialalle, sekä