Sulfaattikuormitus voi vaarantaa vesistöjen tilan

7.9.2020, 10:03 - eeppo

kiihdyttää järvien rehevöitymistä. Sulfaattia päätyy vesiin fossiilisista polttoaineista, kemikaaleista