Ympäristöä koskevaa luvitusta sujuvoittavat lait tulivat voimaan syyskuussa 2020

3.9.2020, 14:18 - eeppo

poikkeamislupaa, maankäyttö- ja rakennuslain, kaivoslain tai vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn