Teollisuus seuraa puutteellisesti rehevöittäviä sulfaattipäästöjään – pelloilla pitäisi välttää turhaa rikkilannoitusta ja kipsausta järviseuduilla

3.9.2020, 21:15 - eeppo

fossiilisista polttoaineista, teollisuudesta, kemikaaleista, maaperästä ja lannoitteista. Hajakuormituksen