Latitude 66 Cobalt sai luvan malminetsintään Juomasuon kaivospiirin lähialueelle – lupa myönnettiin neljäksi vuodeksi

1.9.2020, 18:53 - eeppo

valittaa normaalin valitusajan puitteissa. Latitude66 Cobaltin malminetsintälupa Juomasuonkaivospiirin