Talvivaara-pomot pettyneitä, kun korkein oikeus ei muuttanut heidän tuomioitaan

21.11.2019, 09:30 - eeppo

kaivoksen johtaja Lassi Lammassaari ympäristön turmelemisesta. KKO oli myöntänyt Talvivaara Sotkamo Oy:n