Näkymätön jäte esiin – Tuotannon jätemäärät moninkertaisia kotitalousjätteeseen verrattuna

20.11.2019, 13:27 - eeppo

louhinnassa ja rikastamisessa syntyvää kaivosjätettä, tekstiilien tuotannossa puolestaan syntyy paljon